Akademia Medycyny Ratunkowej;
Akademia Medycyny Ratunkowej;
IV Poznańska Konferencja - Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia;
30th Anniversary of Medical Programs in English at Poznan University of Medical Sciences;
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zmęczenie - jego rola i wpływ na wygląd twarzy”;
Pielęgniarstwo neurologiczne i psychiatryczne: Innowacje, Wyzwania, Perspektywy;